Κεντρικά Γραφεία Ομίλου

Νίκου Γ. Δημητρίου 45
Rose Court, 2ος όροφος
Τ.Κ 41050, 6308
Λάρνακα – Κύπρος

Τηλ: 24 626111
Φαξ: 24 626874
E-mail: hailisco@spidernet.com.cy